Etikettarkiv: utvecklingssamtal

Elevsamtal och ISP


Allt i lärarjobbet handlar inte om undervisning. Den senaste tiden har t.ex. kollegorna och jag ägnat oss åt elevsamtal. I ungdomsskolan brukar man tala om utvecklingssamtal. Men – eftersom våra elever är vuxna så slipper vi ju deras föräldrar, haha! Vi har genomfört de flesta samtalen med hjälp av våra duktiga modersmålsstödjare. Jag gjorde också två med en tolk.

Det har varit spännande och väldigt lärorikt. Min kollega Linda hade förtjänstfullt skrivit ner hur hon tyckte att det gick för respektive elev vad gällde prata, lyssna, skriva och läsa. Därefter samtalade vi om varje elev och skrev till saker som jag noterat på mina lektioner. Detta handlade främst om deras kunskaper i svenska, som ju är det enda ämne vi betygsätter. De andra Bas-ämnena är mer grädde på moset, som de får ett intyg på. Plus ett intyg på arbetslivskompetenser, som jag skrev om i ett annat inlägg.

Jag genomförde sedan samtalen medan Linda hade lektioner med resten av gruppen. Vi pratade om hur det går på Bas, hur eleven själv tycker att det går och vad vi tillsammans kom överens om att de skulle öva på framåt. Det som jag framför allt tyckte var roligt att höra var vad eleven själv tyckte att han eller hon var bra på. Vilket faktiskt ofta var det som vi lärare också tyckte att eleven var bäst på! Det är viktigt att de får öva sig i att tänka på och reflektera över sitt eget lärande. Nog så svårt – även för den som är skolvan.

All denna information skulle sedan in i en digital interaktiv pdf – en ISP (individuell studieplan) – som visade sig inte fungera när jag skulle använda den, så jag fick klippa in all text i efterhand. Delar av underlaget är ifyllda kursplaner där vi har moduler i svenska, matte och omvärldskunskap. Det kan handla om att man behärskar att räkna till 100, att man förstår ett schema och en kalender eller att man vet var Sverige och det egna hemlandet ligger på en världskarta. Detta underlag scannade jag in så att det blev en pdf för varje elev. Och sedan lades allt – ISP:en och de ifyllda kursplanerna – i en mapp för varje elev på vår lärportal på webben. I mappen la jag också en ljudfil för varje elev – ett inspelat litet samtal som gjordes när de var relativt nya på Bas. Vi kommer snart att spela in dem igen, så att vi – och eleven själv! – kan höra hur mycket bättre svenska de pratar nu när de gått i skolan ett tag.

Ja – så ni förstår: en del digitalt administrativt meck är det. Men eftersom vi är ett projekt tycker vi att det är extra viktigt att vi har allt dokumenterat på ett hyfsat bra sätt. Och nu är Linda och jag nästan färdiga med alla i vår grupp. Känns bra. Och extra kul att vi fick dela ut fem A-betyg på festen härom dagen. Dessutom fick ju ytterligare fyra betyg som gått i vår grupp under större delen av Bas-projektet, men som flyttat ”upp” till nästa grupp för ett tag sedan.

Nog om det digitala. Imorgon ska Ninni och jag med våra två grupper och kolla in Carl Larsson-utställningen på Nationalmuseum.

Carl Larsson på Nationalmuseum

Annonser