Etikettarkiv: kostnad per elev

Socioekonomiskt är Bas en ren vinst!


Inte nog med att våra elever trivs och lär sig en massa – alla berörda parter tjänar ekonomiskt på det också! Nu gäller det bara att få de som bestämmer med sig på tåget. Och att de inser att det kräver en satsning i början, men att man i det långa loppet tjänar samhällsekonomiskt på Bas! Därför börjar jag nu hålla alla tummar och tår för att Bas blir permanentat på tre ställen i Stockholms län!

Vår projektledare Åse Mårtensson har i dagarna – tillsammans med Siv Jatko från Nynäshamns kommun –  färdigställt en socioekonomisk kalkyl för eleverna på Bas. Den visar vad man sparar på att låta personer i vår målgrupp gå på Bas istället för i andra åtgärder.

Här kommer några citat ur rapporten:

”Den socioekonomiska kalkylen visar att projekt Bas är en mycket god investering för samhället. Bryt-punkten ligger drygt fyra år fram i tiden – då har vinsterna som gruppen genererar betalat tillbaka hela kostnaden för projektet. Därefter genereras en ackumulerande vinst för samhället för varje år som går. En satsning på cirka 2,6 miljoner för den här gruppen innebär en socioekonomisk vinst på:
• 16,8 miljoner efter tio år och
• 51,8 miljoner efter 30 år.
Per person är den förväntade vinsten i genomsnitt cirka:
• 490 000 efter tio år och
• 1,5 miljoner efter 30 år”

Det går mycket bättre för de som verkligen är Bas målgrupp, dvs de som nyligen fått uppehållstillstånd, inte redan studerat på SFI och som är födda efter 1970. ”Samhällets vinster från Bas skulle vara betydligt högre om Bas verkligen blev den första insatsen när en nyanländ har fått sitt uppehållstillstånd i Sverige.”

”Kommunerna, Försäkringskassan och landstinget tjänar alla på projektet.”

”Utöver ökade möjligheter till egenförsörjning leder projektet även till andra positiva effekter, både för dem som får jobb och för de som inte får det. Det handlar om höjd självkänsla, ökad förmåga att hantera vardagen pga ett förbättrat språk och större kunskaper om samhället.”

”Med ökande kunskaper växer självkänslan och påfallande många säger att de mår bra av att komma till skolan. Personer som mår bra kostar samhället mindre än personer som mår dåligt. Ändå ger dessa positiva effekter inget avtryck i den här kalkylen, eftersom den enbart beräknar effekterna utifrån andel deltagare som uppnår egenförsörjning.”

Är det någon som vill läsa hela rapporten är det bara att maila till mig så skickar jag den.

Inlägg 012 i utmaningen #blogg100