Etikettarkiv: basutbildning

Goda nyheter för Bas!


Två goda nyheter för Bas:
1) Det finns en separat passus i den nyligen publicerade SFI-utredningen om en speciell utbildning för människor med ingen eller kort utbildning från sina hemländer.
2) Vår duktiga projektledare Åse har ansökt om ytterligare bidrag för att fortsätta med Bas – och fått det! Nu har vi så att vi kan bedriva undervisning till och med maj 2014! Detta firade vi med AW i fredags!

Så här skriver Åse i vår officiella basblogg:

Regeringens Sfi-utredning presenterades nyligen och i den finns ett förslag om ”Basutbildning som komplement till Sfi” för analfabeter och kortutbildade med!

Läs hela avsnittet här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Statens-offentliga-utredningar_H1B376/?html=true

Du hittar det i avsnitt 16.1 under rubriken ”Andra frågeställningar utredningen valt att uppmärksamma.”

Väl värt att läsa i sin helhet (en dryg sida), men sammanfattningsvis säger man:
”Det finns ett antal personer som börjar på SFI studieväg 1 som inte har någon skolbakgrund att tala om överhuvudtaget…/../… De har ett stort behov av grundläggande utbildning även i andra ämnen…./…/ De skulle behöva någon annan typ av skola/utbildning som i dag inte erbjuds inom utbildningssystemet…/…/ Mot den bakgrunden ser utredningen ett behov av ett basämne som kan kombineras med SFI studieväg 1 och som är inriktad på sådana grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att hantera olika vanliga vardagssituationer. Den här typen av utbildningar har bedrivits i projektform bland annat i Stockholmsområdet. I de möten och kontakter utredningen haft har erfarenheterna beskrivits som goda. /…/ Lämpligen läggs ett sådant ämne inom ramen för grundläggande komvux.”

Verkligen roligt att detta nu tagits upp på högsta nivå… Nu hoppas vi bara att denna del av SFI-utredningen får positivt gensvar bland remissinstanser och beslutsfattare!

Ytterligare en glädjande nyhet är att Bas nu beviljats fortsatta medel för att driva verksamheten till och med maj 2014. Länsstyrelsen bidrar med huvuddelen av pengarna men även några av Samordningsförbunden i Södertörn bidrar. Samordningsförbunden i Södertälje och Haninge/Nynäshamn/Tyresö är med – och samtal pågår med Samordningsförbundet i Huddinge/Botkyrka/Salem.

Länsstyrelsen har även beviljat medel till att anställa en person som ska utreda hur intresset för ett fortsatt Bas (efter maj 2014) är i kommunerna, vilket elevunderlag som finns och i vilken form en sådan fortsättning skulle kunna bedrivas.

Det sistnämnda kanske inte låter så märkvärdigt, men är ytterst viktigt för oss och för Bas framtid! Vi håller tummarna för att Åse hittar en bra person till detta.

Vi och projektet rör oss framåt! 🙂

Annonser

Läser och tänker


Några av kollegorna är på kurs i suggestopedi och projektledaren är i Gambia på välförtjänt semester. Så vi tre bas-lärare ska läsa in oss på diverse kursplaner och tänka stora pedagogiska tankar …

Vi behöver ju inte uppfinna hjulet igen – bara nästan, haha! Vilka lärdomar kan vi dra av vad andra redan tänkt? T.ex. läser vi läroplanen för grundskolan och också läroplanen för VOX i Norge, där de redan har en basutbildning för korttidsutbildade: Basis. Vi läser lärarhandledningen till Margareta Mörlings bok Omvärldskunskap. Vilka läromedel vill vi använda? Ska vi över huvud taget använda något läromedel eller bara ha dem som referens och idébank?

Hur kan vi sedan dela upp det vi vill att eleverna ska lära sig i lättförståeliga steg? Förutom själva språkinlärningen med alfabetisering så tänker vi oss t.ex. matematik, SO/omvärldskunskap, hälsa, datakunskap och arbetsmarknad. Ingen lätt macka. Som väl är behöver det inte vara klart till måndag.

Så nu ska jag bege mig ut i solen och luncha med några väninnor på Bergianska!

 

PS Jo, vi kallar dem för elever. Trots att de är vuxna. Studerande kan man ju också tänka sig. Tydligen kallar även Skolverket vuxna studerande för elever, så då borde det väl vara ok. Det blir så krångligt med svenskan annars. ”Våra studeranden”. Som tur är behöver vi inte kalla dem brukare. Är det något jag verkligen avskyr så är det ordet brukare. Usch!

Läser och tänker


Några av kollegorna är på kurs i suggestopedi och projektledaren är i Gambia på välförtjänt semester. Så vi tre bas-lärare ska läsa in oss på diverse kursplaner och tänka stora pedagogiska tankar …

Vi behöver ju inte uppfinna hjulet igen – bara nästan, haha! Vilka lärdomar kan vi dra av vad andra redan tänkt? T.ex. läser vi läroplanen för grundskolan och också läroplanen för VOX i Norge, där de redan har en basutbildning för korttidsutbildade: Basis. Vi läser lärarhandledningen till Margareta Mörlings bok Omvärldskunskap. Vilka läromedel vill vi använda? Ska vi över huvud taget använda något läromedel eller bara ha dem som referens och idébank?

Hur kan vi sedan dela upp det vi vill att eleverna ska lära sig i lättförståeliga steg? Förutom själva språkinlärningen med alfabetisering så tänker vi oss t.ex. matematik, SO/omvärldskunskap, hälsa, datakunskap och arbetsmarknad. Ingen lätt macka. Som väl är behöver det inte vara klart till måndag.

Så nu ska jag bege mig ut i solen och luncha med några väninnor på Bergianska!

 

PS Jo, vi kallar dem för elever. Trots att de är vuxna. Studerande kan man ju också tänka sig. Tydligen kallar även Skolverket vuxna studerande för elever, så då borde det väl vara ok. Det blir så krångligt med svenskan annars. ”Våra studeranden”. Som tur är behöver vi inte kalla dem brukare. Är det något jag verkligen avskyr så är det ordet brukare. Usch!