Kategoriarkiv: Kursmål Bas

Kursmål och matriser på elevbloggarna


Nu har jag filat och filat på fyra av de fem basämnenas kursmål och matriser till eleverna så länge, så nu har det blivit dags att lägga upp dem på elevbloggarna. Jag ska visa dem för eleverna i morgon och se om de tycker att de förstår. Så här kan det se ut. Man måste klicka på Kursmål uppe i listen för att komma rätt. Tänker att jag nog borde samla både basämnesmål och sfimål där.

Bas2-bloggen kursmål

Så här ser en ”film” ut, följt av en matris.

Matris_omvärldskunskap

Jag hoppas att jag ska kunna göra detsamma för ämnet arbetsliv också – så snart jag får info av min kollega.

Vad tycker ni om det här? Lämna gärna en kommentar!

Annonser

Basdag med författande av syfte och centralt innehåll till våra fyra orienteringskurser i basämnena


Härom dagen träffades vi som jobbar på de tre Bas-skolorna i Stockholms län: Södertälje, Järfälla och Märsta, i Jakobsberg. Huvudsyftet var att skriva syfte och centralt innehåll för våra fyra orienteringskurser. Hittills har vi haft två, men från styrgruppshåll har det kommit önskemål om fyra: omvärldskunskap, matematik, digital kompetens och hälsa & rörelse. Arbetsmarknad kommer att ha sina egna planer som kommer att tas fram av de som jobbar med vår arbetsmarknadsintroduktion.

Jag tänkte att jag skriver de syften vi gemensamt kom fram till. Blir jätteglad för feedback. Har vi glömt nåt? Nåt som låter konstigt? Hör gärna av dig!

Omvärldskunskap – orienteringskurs

Syfte

Många i målgruppen kommer från ett samhälle som är mycket olikt vårt. Att få kunskap om hur det svenska samhället fungerar är en förutsättning för att bli en fullvärdig samhällsmedborgare. Detta kan handla om att känna sig trygg i närsamhället och i sin roll som förälder, konsument och hyresgäst.

I ett större perspektiv kan det handla om svensk arbetsmarknad, samhällsfrågor, ekonomi och hur detta påverkar det egna livet och hur man själv kan ha inflytande. Det gäller även att förstå och förhålla sig till demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och politik. Hela tiden jämför vi med förhållandena i elevernas hemländer.

(Vi vill också få med något om vikten av studiebesök + att jag gärna skulle vilja ha med ordet empowerment. Det är ett modeord, jag vet, men det är bra!)

Matematik – orienteringskurs

Syfte

Matematik ingår som en del i den funktionella litteraciteten. Kunskaper i matematik hjälper människor att fatta beslut i många situationer i vardagen och förbättrar förutsättningarna att delta i arbetslivet. Målgruppen har mycket olika baskunskaper och undervisningen kräver därför stor individualisering. Med hjälp av material hämtat från elevernas vardag introduceras grundläggande matematiska begrepp och metoder.

 

Digital kompetens – orienteringskurs

Syfte

Vi lever i ett digitalt samhälle. Vuxen- och arbetslivet kräver digital kompetens. Många i målgruppen saknar helt digitala färdigheter. Med digital kunskap ökar möjligheterna att ta del av samhällets utbud och information, utföra viktiga vardagliga sysslor och utnyttja sina demokratiska rättigheter. Digital kompetens möjliggör kommunikation och lärande och är en förutsättning för att vara inkluderad i vårt samhälle av idag.

 

Hälsa och rörelse – orienteringskurs

Syfte

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Många deltagare lider dessutom av migrationsrelaterade hälsoproblem. Kursen lägger stor vikt vid att öka medvetenheten om hur t.ex. kost, motion, sömn och stress påverkar hälsan. Praktiska inslag av rörelse ingår för att deltagarna ska kunna få prova på aktiviteter och uppleva ökat välmående. Kursen syftar också till att ge kunskap om hur det svenska vårdsystemet fungerar.

 

Jag vill gärna tillägga att jag tillsammans med en av våra modersmålsstödjare samlade de två grupper jag är baslärare för och gick igenom det centrala innehållet i de olika kurserna med dem. Vi vet av erfarenhet att det är svårt för dem att skilja på vad som är SFI på Bas och vad som är basämnen. Det är nästan så att jag undrar själv ibland, haha! Jag sa också till dem att detta är deras skola och att vi gärna vill höra vad de har att säga. De verkade tycka att det mesta var bra. Det är ju inte första gången vi talat med dem om kursinnehållet. Fick dock inte så jättemycket ny input.

Eleverna var dock väldigt med och hade idéer kring den presentation av Sverige som jag lovat att göra. Vår alfagrupp har bett om det så jag ville höra med eleverna vilken typ av info de var intresserade av. De ville lära sig om arbetsrätt och om Migrationsverkets regler! Ja ja – vi får se vad det blir. Och vad deras lärare mäktar med … Hon pluggar ju också, vilket har hög prio på helgerna.

Som sagt: har du någon feedback kring formuleringarna i våra orienteringskurser så hör gärna av dig i kommentarsfältet! TACK!

Avslutar med en del av vår logga, som ju eleverna har varit med och valt. Dörren som öppnar sig till Sverige!

20140509-162117.jpg