Kategoriarkiv: Arbetsmarknadsintroduktion

Idag började vår nya arbetsmarknadskonsulent i Södertälje!


Dags för nystart i arbetet med arbetsmarknad på Bas i Södertälje: Välkommen Sten!!!

Ska bli kul det här. Jag har höga förväntningar!

Jag har inte skrivit så mycket de senaste veckorna. Det betyder dock inte att det inte hänt en massa på Bas. Bl.a. har vi varit på studiebesök på Paradiset på Söder, i Farsta Centrum och i fredags var vi på Historiska museet. Riktigt kul!

Arbetsplatsbesök hos Eko-odlarna på Skillebyholm utanför Järna


Äntligen verkar det ha blivit sommar och det var Bas 3, jag och vår nya modersmålsstödjare glada för. Det gjorde vår dag på Skillebyholm extra minnesvärd. Vilket fantastiskt ställe!

Jag ska inte gå in i detalj, men vi var i alla fall där och lärde oss lite om vad Eko-odlarna håller på med. Det är ett privat projekt som drivs på Skillebyholm av några män som tidigare gått trädgårdsmästarutbildning där. Nu driver de eget och odlar ekologiska grönsaker som de säljer till skolor, förskolor och äldreboende i Södertälje. Om jag förstod det hela rätt är också tanken att man vill starta nya kurser för att utbilda människor som antingen är långtidsarbetslösa eller av andra anledningar har svårt att få jobb. ”Från jord till bord”-projekt, där man även får lära sig om försäljning och marknadsföring. Eko-odlarna får handledning av Adhim Mezban, agronom som jobbar inom Södertälje kommun, och som också var den som tog emot oss och berättade om hur det gick till.

Vi fick också lära oss lite om vilka grönsaker man odlar och i vilken ordning man sår och skördar. Visste du att en paprika tar mer än dubbelt så lång tid att odla som en gurka?

Flera av våra elever verkade mycket intresserade av att jobba med den här typen av jobb. Många har odlat grönsaker etc i sina hemländer. Om detta ska kunna bli verklighet för dem, måste de dock lära sig prata lite bättre svenska – och också kunna läsa och skriva lite bättre. Det är ju kurslitteratur att ta sig igenom, förutom det praktiska odlandet.

Hela Skillebyholm var ett underbart idylliskt ställe och vi hade en mycket trevlig dag tillsammans. Långlunch i trädgården och promenad genom kohagen ned till vattnet blev det också tid till. Nästa vecka är det Bas 2s tur att åka och då med min kollega Husam.

Skillebyholm

Dagen efter gjorde eleverna och jag en film tillsammans. Den ligger på deras blogg så jag publicerar den här också.


Vi har fått pengar till Bas arbetsmarknadsintroduktion!!!


Yeay!!! Vi har sökt pengar hos Vinnova och fått det! Från januari börjar vi med ett större fokus på att få ut våra elever på arbetsmarknaden. Vår ”spridningsexpert” Maj kommer att bli projektledare för detta och vi rekryterar en arbetsmarknadskonsulent till Bas i Södertälje. Det finns redan sådana i Järfälla och Märsta.

Det här ska bli så kul och spännande! Som baslärare hoppas jag få ett nära samarbete med arbetsmarknadskonsulenten. Säkert kommer jag att få lära mig mer om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Så här står det i vår ansökan:

”Genom att ge en tidig och sammanhängande insats där deltagarna i en
sammanhållen process lär sig svenska språket, läsa och skriva, hur det svenska samhället fungerar och samtidigt ges redskap och förutsättningar att komma in på den svenska arbetsmarknaden, förebygger man att individen hamnar i en traumatiserande livssituation som leder till permanenta sjukdomstillstånd med stora kostnader för försörjningsstöd och sjukvård.

För denna målgrupp behövs en sammanhängande insats som varken
Arbetsförmedlingen eller kommuner har erbjudit.”

”Det nyskapande och bärkraftiga i Bas arbetsmarknadsintroduktion, som skiljer det från redan existerande lösningar är att man:
Samarbetar så att de studerande samlas hos de Bas-noder som godkänts i länet. Samarbetet skapar förutsättningar för en kvalitativ utbildning som
ger individen möjlighet att utvecklas genom att kunskap, kompetens,
resurser och erfarenhet samlas på några Bas-noder i länet.
Man arbetar med deltagarnas process ”från ax till limpa” genom att
utveckla en modell för arbetsmarknadsintroduktion i Basutbildningen.
Arbetar med att både ”anpassa”/förbereda deltagarna i målgruppen för ett arbetsmarknadsinträde och att ”anpassa” arbetsplatserna för att ta emot
målgruppens deltagare som arbetskraftsresurser.
Arbetar med stort fokus på att individanpassa vägen till arbete genom att
erbjuda individuellt anpassad:
1. Studiebesök – där deltagarna får lära sig hur en svensk arbetsplats ser ut, fungerar, vad som krävs för ett arbete o.s.v
2. Jobbshadowing – där deltagarna får pröva sig själva under 1-3 dagar på en arbetsplats uför att se hur man fungerar i arbetsuppgifterna, med arbetskamrater, språkmässigt mm.
3. Praktik – där man under en individuellt anpassad praktikperiod (ca 2 veckor-2 månader) får pröva på ett arbete som man själv valt att komma till.”

Projektet ska pågå under ett år och pengarna kommer från Vinnovas utlysning FRÖN – För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Läs mer om Vinnova här:
Vinnova

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/e5d/47141320/files/2014/12/img_4293.jpg