Vi har fått pengar till Bas arbetsmarknadsintroduktion!!!


Yeay!!! Vi har sökt pengar hos Vinnova och fått det! Från januari börjar vi med ett större fokus på att få ut våra elever på arbetsmarknaden. Vår ”spridningsexpert” Maj kommer att bli projektledare för detta och vi rekryterar en arbetsmarknadskonsulent till Bas i Södertälje. Det finns redan sådana i Järfälla och Märsta.

Det här ska bli så kul och spännande! Som baslärare hoppas jag få ett nära samarbete med arbetsmarknadskonsulenten. Säkert kommer jag att få lära mig mer om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Så här står det i vår ansökan:

”Genom att ge en tidig och sammanhängande insats där deltagarna i en
sammanhållen process lär sig svenska språket, läsa och skriva, hur det svenska samhället fungerar och samtidigt ges redskap och förutsättningar att komma in på den svenska arbetsmarknaden, förebygger man att individen hamnar i en traumatiserande livssituation som leder till permanenta sjukdomstillstånd med stora kostnader för försörjningsstöd och sjukvård.

För denna målgrupp behövs en sammanhängande insats som varken
Arbetsförmedlingen eller kommuner har erbjudit.”

”Det nyskapande och bärkraftiga i Bas arbetsmarknadsintroduktion, som skiljer det från redan existerande lösningar är att man:
Samarbetar så att de studerande samlas hos de Bas-noder som godkänts i länet. Samarbetet skapar förutsättningar för en kvalitativ utbildning som
ger individen möjlighet att utvecklas genom att kunskap, kompetens,
resurser och erfarenhet samlas på några Bas-noder i länet.
Man arbetar med deltagarnas process ”från ax till limpa” genom att
utveckla en modell för arbetsmarknadsintroduktion i Basutbildningen.
Arbetar med att både ”anpassa”/förbereda deltagarna i målgruppen för ett arbetsmarknadsinträde och att ”anpassa” arbetsplatserna för att ta emot
målgruppens deltagare som arbetskraftsresurser.
Arbetar med stort fokus på att individanpassa vägen till arbete genom att
erbjuda individuellt anpassad:
1. Studiebesök – där deltagarna får lära sig hur en svensk arbetsplats ser ut, fungerar, vad som krävs för ett arbete o.s.v
2. Jobbshadowing – där deltagarna får pröva sig själva under 1-3 dagar på en arbetsplats uför att se hur man fungerar i arbetsuppgifterna, med arbetskamrater, språkmässigt mm.
3. Praktik – där man under en individuellt anpassad praktikperiod (ca 2 veckor-2 månader) får pröva på ett arbete som man själv valt att komma till.”

Projektet ska pågå under ett år och pengarna kommer från Vinnovas utlysning FRÖN – För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Läs mer om Vinnova här:
Vinnova

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/e5d/47141320/files/2014/12/img_4293.jpg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s