Det här tog vi på Bas med oss hem från den nordiska alfabetiseringskonferensen


Min kollega Linda och jag har varit och fått många nya tankar och idéer på alfabetiseringskonferensen i Fiskebäckskil i veckan. Vi har skrivit en artikel till tidningen Lisetten och jag tar mig friheten att publicera ungefär samma text här.

Temat för konferensen var Lärarkompetens och undervisningspraktik

Ojojoj! Vi har lyssnat, pratat, nätverkat, bastat & badat, promenerat, njutit god mat och sol – och förstås lärt oss massor! Mycket under konferensen återkom till vikten av att ha med modersmålsstödjare i undervisningen, att eleverna – eller kursisterna som man säger på norska och danska – bör få lära sig läsa och skriva på sina modersmål och att vi behöver undervisa i vardagsmatematik. Där känner vi att vi är på rätt väg på Bas. Det här tar vi med oss hem:

Bjarne Wahlgren från Aarhus universitet gav oss en påminnelse om hur viktigt det är att vi lärare lyckas aktivera, motivera och skapa trygghet hos våra elever. Han pratade bl.a. om:

Att eleven är aktiv i lärprocessen, är medspelare.
Att eleven är i en inlärningsmiljö där hen trivs.
Att lärarna ger eleverna en lagom grad av utmaning i den dagliga undervisningen.
Att läraren visar eleverna hur de kan reflektera över sin egen inlärning. Inlärningsstilar. De måste ju kunna fortsätta att lära även utan oss lärare.

Karen Schramm från Wiens universitet pratade också om vikten av att hjälpa eleverna att reflektera kring sina olika inlärningsstilar. Hon berättade om LELEBE-projektet som erbjöd elever vägledning kring studieteknik och inlärning under en längre tidsperiod. Vi hoppas få ta del av Karens fina bildmaterial och känner oss taggade att tala med våra elever om detta – förstås tillsammans med våra modersmålsstödjare.

Hyllie Parks Folkhögskola i Malmö har arbetat fram ett läs- och skrivutvecklingsprotokoll för hela SFI-tiden som ska användas vid regelbundna träffar mellan elev, lärare och modersmålsstödjare. Sigun Boström pratade engagerat och medryckande om hur viktigt det är att synliggöra progressionen i läs- och skrivutvecklingen. Vi tycker detta verkar bra då det kan hjälpa både läraren och eleven att se elevens framsteg. Protokollet sträcker sig från den allra första läs- och skrivinlärningen upp till D-nivå och bygger på Ingvar Lundbergs och Katarina Heerlings modell för kartläggning av barn beskriven i God läsutveckling, Natur och Kultur, 2005.
Exempel på steg i läsutvecklingen:
Eleven avkodar enkla ord: stol + kan koppla det lästa till det inre mentala lexikonet
Eleven läser en enkel mening: Hon heter Sara.
Eleven läser en lite längre mening: Jag har tid hos läkaren klockan två idag.

Qarin Franker från Göteborgs universitet talade på temat Vi måste göra våra deltagare synliga och hon menade att vi som arbetar med målgruppen ibland tenderar att hamna i en bristdiskurs gentemot eleverna. I stället för att tala om vad eleverna inte kan bör vi lärare ta tillvara på deras resurser och låta dem vara med och bygga innehållet i undervisningen.
Hur då? Jo, t.ex. genom att prata med eleverna om deras villkor utanför klassrummet. Be eleverna att föra ett veckoschema över vilka de pratar svenska med under en vecka. Be dem spela in, fotografera och skapa på så sätt diskussion i klassrummet. Be dem ta med texter som de stöter på i olika sammanhang och jobba med dem istället för med läromedelstexter. Allt är inte text. Jobba med bilder och symboler som man också måste förstå, t.ex. i mobilen.

En del av konferensen bestod av en workshop-karusell. Där fick vi bl.a. lyssna till Ingrid Alnes Buanes från Bergen i Norge. Där hade man tagit fram ett kontrastivt material i alfaundervisningen som vi tyckte verkade väldigt bra och användbart. T.ex. kunde en somalisktalande elev lättare lära sig ljudet m om hen fick en bild och ett ord som började på m på somaliska. Man hade gjort hela bildalfabet på många olika språk och vi tänker att detta kan vara ett konkret material att jobba med för våra modersmålslärare, förutsatt att man översätter det till svenska förstås.
Det var också intressant att höra att sajten Hejsvenska kommer att utökas till tio teman under hösten 2014.

Konferensen avslutades med ett speakers corner där sex av deltagarna presenterade olika sätt att jobba digitalt med läs- och skrivinlärningen. Jag förklarade hur jag tänkt mig att man kunde jobba med lättlästa böcker i paddan, med bild, ljud, text och markör. Ingen kände till någon app som kunde göra allt det jag vill. Fick tips om Legimus så ska kolla det. Agnars var det bra, handfasta tips om hur man kan skapa tillsammans med eleverna i appar som t.ex. Book Creator eller Keynote. En norsk lärare visade en bejublad Keynotepresentation om hur de jobbade i Norge. Inser att jag måste lära mig hur man lägger in musik i Keynote.

Sammanfattningsvis var det en fantastiskt givande konferens på ett fantastiskt fint Gullmarsstrand med fantastisk mat i fantastiskt fint väder! Jag ser fram emot en ny konferens om två år.

Några bra citat från elever som Qarin Franker mött:

Man har ju ändå sin intelligens.

Skriften finns överallt och att kunna läsa och skriva idag är en nödvändig förutsättning för att överhuvud taget kunna delta i samhällslivet.

Man behöver ju framför allt språket för att klara sig.

När vi fick en modersmålslärare som kunde förklara för oss så gick det mycket lättare.

Boktips från Qarin Franker:
Egna röster egna bilder – när somalier själva berättar

Viktigt dokument: LÄS!!!
Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Alfarådet – ett nordiskt nätverk för frågor inom alfabetiseringsområdet.
Här kommer så småningom åhörarkopior från konferensen i Fiskebäckskil
Alfarådet

Nordplus – bra ställe att söka pengar för nordiskt samarbete:
Nordplus

Jag vill avsluta med att tacka Inga-Lena Rydén och Qarin Franker och alla på Alfarådet och Nationellt Centrum för en bra konferens!

Vi är några som blev väldigt taggade att läsa 7,5 HP Alfabetisering hos Qarin i Göteborg, så vi hoppas att kursen blir av till våren 2015. Då kommer den tydligen att heta SSA 115.
Alfabetisering 7,5 HP vid Göteborgs universitet

IMG_2378.JPG

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s